2015-07-20

Lanpostu deialdia /convocatoria puesto de trabajo

logoa EMKOMUNIKAZIOKO ETA BARNE DINAMIZAZIOKO ARDURADUN LANPOSTU BAT BETETZEKO DEIALDIAKURRIKULUMAK AURKEZTEKO EPEA
2015eko uztailaren 10etik ​abuztuaren 31ra

KURRIKULUMAK AURKEZTEKO MODUAK
Posta elektronikoz:  bizkaia@ekologistakmartxan.org
Ohiko postaz:  Ekoetxea, Pelota kalea, 5 48005-Bilbao
Aurrez aurre: Ekoetxean, 10etatik 14etara (abuztuaren 14ra arte)

-------------------------------------

BETEKIZUNAK
- Komunikazioaren arloko prestakuntza
- Esperientzia komunikazioan, ahal dela, gizarte-erakundeetan
- Euskaraz ondo aritzea, ahoz eta idatziz

KONTUAN HARTUKO DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
- Ekologistak Martxanen bazkidea izatea
- Talde ekologistetan edo gizarte-kolektiboetan militatu edo lan egin izana
- Ingurumenaren eta ekologiaren arloko ezagutzak
- Idazteko eta komunikatzeko trebetasuna
- Informatikako oinarrizko ezagutzak

LAN BALDINTZAK
- Lanaldi erdia
- Hasierako kontratua 3 hilabetekoa izango da, 12 hilabetera arte luzatzeko asmoz
- Soldata: kontratatutako langile guztien parekoa
- Lantokia:  Ekoetxea, Ekologistak Martxan Bizkaiaren egoitza
Txosnan lan egitea: abuztuan txosnako lanetan murgilduko da, gainerako kontratatuak bezala


KOMUNIKAZIOKO ETA BARNE DINAMIZAZIOKO ARDURADUNAREN HELBURUAK
         1. Erakundearen barne-komunikazioa hobetzea
2. Ekologistak Martxanek komunikabideetan duen presentzia areagotzea
         3. Ekologistak Martxanek gizarte-sareetan duen presentzia areagotzea
         4. Bazkideen parte-hartzea areagotzea erakundeak deitutako jardueretan


CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y DE DINAMIZACIÓN INTERNA


PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
Del 10 de julio al 31 de agosto de 2015

VÍAS DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
Por correo electrónico: bizkaia@ekologistakmartxan.org
Por correo postal: Ekoetxea, Pelota kalea, 5 48005-Bilbao
En persona: en la Ekoetxea de 10 a 14 horas (hasta el 14 de agosto)

---------------------------------------

REQUISITOS
Formación en comunicación
Experiencia en comunicación, preferiblemente en organizaciones sociales
Dominio de euskera oral y escrito

OTROS ASPECTOS A VALORAR
Ser soci@ de Ekologistak Martxan
Experiencia de militancia o trabajo en colectivos ecologistas o sociales
Conocimientos del medio ambiente y ecología
Habilidades para redactar y comunicar
Conocimientos básicos de informática

CONDICIONES LABORALES
Media jornada
Contrato inicial de 3 meses con intención de prorrogarlo hasta 12 meses
Sueldo: equivalente al del resto de personas contratadas
Espacio de trabajo: Ekoetxea, sede de Ekologistak Martxan Bizkaia
Trabajo en txosna: en agosto se involucraría como el resto de personas contratadas

OBJETIVOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICACION Y DE DINAMIZACION INTERNA
         1. Mejorar la comunicación interna en la organización
2. Aumentar la presencia de Ekologistak Martxan en los medios de comunicación
3. Aumentar la presencia de Ekologistak Martxan en las redes sociales
4. Incrementar la participación de las personas asociadas en las actividades convocadas por la organización

No hay comentarios:

Publicar un comentario

idatzi hemen zure mezua / escribe aquí