2015-07-30

Baratza taldea ARGIA astekarian


Pasa den asteko Argia astekariko alean ikusi ahal izan zenuten Deustuko Baratza taldeko kide bati egindako elkarrizketa. Itsaso Zubiria gerturatu zen gurera eta patsadatsu egindako berbaldiaren ostean idatzitako artikulua hemen duzue. On egin


Hemen deskargatu ahal duzue aldizkaria2015-07-29

AHTaren informea TAV informeUztailaren 16an, SUstapen Ministerioak jendaurrean jarri zuen Bilbon AHT sartzeko alternatibei buruzko txostena. 30 egun daude alegazioak aurkezteko, uztailaren 17tik kontatzen hasita, beraz, abuztuaren 17an amaituko da epea. Ibilbideak zuzeneko inpaktua izango du Arrigorriagan, Basaurin eta Bilbon.


El 16 de julio el Ministerio de Fomento puso en exposición pública el estudio de alternativas para la entrada del TAV en Bilbao. Hay 30 días para presentar alegaciones, a partir del 17 de julio, por lo que el plazo acaba el 17 de agosto. El trazado afecta directamente a los municipios de Arrigorriaga, Basauri y Bilbao. 

informea klik! 
info+ Ekologistak Martxan

2015-07-21

Gorrondatze garbiketa uztailak 22an / Limpieza de Gorrondatxe el 22 de julio

Azkorri-Gorrondatxe hondartzaren garbiketa uztailaren 22an

Gure hondartzak eta ozeanoak gero eta kutsatuago daude. Zabortegi bilakatu dira. Hain zuzen ere, plastiko oro, isurketa oro, substantzia oro itsasora doa, tratatua ez bada.
Gure inguruko hondartzak ere kutsadura hori nozitzen ari dira, bereziki portuetako irteeretan daudenak.
Hori dela-eta, Ekologistak Martxanen uda eta eguraldi ona aprobetxatu nahi ditugu, Azkorri-Gorrondatxeko hondartza garbitu eta egoera hori ezagutzera emateko. Zatozte goiz-pasa, mareek Azkorrira ekarri duten kutsadura garbitzen laguntzera!

Beharrezkoa da zapata tinkoak, arropa malgua, eguzkirako krema eta ura eramatea.
Topagunea: Bidezabaleko metro-geltokian, 10:15ean.
Buelta: Bidezabaleko metro-geltokian, 14:00etan.
Izena emateko: deitu 695732684 telefonora.

--------------------------------

Limpieza de la playa Azkorri-Gorrondatxe el 22 de julio

Nuestras playas y océanos están más cada vez contaminados; se han convertido en nuestro vertedero particular, dado que cada plástico, cada vertido, cada sustancia que no es tratada termina en el mar. Las playas de nuestro entorno también han sufrido esa contaminación, sobre todo las que están situadas en las bocanas de los puertos.
Por ese motivo, desde Ekologistak Martxan queremos aprovechar que estamos en verano y que hace buen tiempo para mostrar esta realidad limpiando la playa de Azkorri-Gorrondatxe. Os invitamos a pasar la mañana del 22 de Julio limpiando la contaminación que las mareas han traído a la playa de Azkorri.

Es necesario llevar calzado robusto, ropa holgada, crema solar y agua.
Lugar de encuentro: estación de metro Bidezabal a las 10:15 h
Vuelta: estación de metro Bidezabal a las 14 h
Inscripción: llamar al número 695732684 telefonora.

2015-07-20

Lanpostu deialdia /convocatoria puesto de trabajo

logoa EMKOMUNIKAZIOKO ETA BARNE DINAMIZAZIOKO ARDURADUN LANPOSTU BAT BETETZEKO DEIALDIAKURRIKULUMAK AURKEZTEKO EPEA
2015eko uztailaren 10etik ​abuztuaren 31ra

KURRIKULUMAK AURKEZTEKO MODUAK
Posta elektronikoz:  bizkaia@ekologistakmartxan.org
Ohiko postaz:  Ekoetxea, Pelota kalea, 5 48005-Bilbao
Aurrez aurre: Ekoetxean, 10etatik 14etara (abuztuaren 14ra arte)

-------------------------------------

BETEKIZUNAK
- Komunikazioaren arloko prestakuntza
- Esperientzia komunikazioan, ahal dela, gizarte-erakundeetan
- Euskaraz ondo aritzea, ahoz eta idatziz

KONTUAN HARTUKO DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
- Ekologistak Martxanen bazkidea izatea
- Talde ekologistetan edo gizarte-kolektiboetan militatu edo lan egin izana
- Ingurumenaren eta ekologiaren arloko ezagutzak
- Idazteko eta komunikatzeko trebetasuna
- Informatikako oinarrizko ezagutzak

LAN BALDINTZAK
- Lanaldi erdia
- Hasierako kontratua 3 hilabetekoa izango da, 12 hilabetera arte luzatzeko asmoz
- Soldata: kontratatutako langile guztien parekoa
- Lantokia:  Ekoetxea, Ekologistak Martxan Bizkaiaren egoitza
Txosnan lan egitea: abuztuan txosnako lanetan murgilduko da, gainerako kontratatuak bezala


KOMUNIKAZIOKO ETA BARNE DINAMIZAZIOKO ARDURADUNAREN HELBURUAK
         1. Erakundearen barne-komunikazioa hobetzea
2. Ekologistak Martxanek komunikabideetan duen presentzia areagotzea
         3. Ekologistak Martxanek gizarte-sareetan duen presentzia areagotzea
         4. Bazkideen parte-hartzea areagotzea erakundeak deitutako jardueretan


CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y DE DINAMIZACIÓN INTERNA


PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
Del 10 de julio al 31 de agosto de 2015

VÍAS DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
Por correo electrónico: bizkaia@ekologistakmartxan.org
Por correo postal: Ekoetxea, Pelota kalea, 5 48005-Bilbao
En persona: en la Ekoetxea de 10 a 14 horas (hasta el 14 de agosto)

---------------------------------------

REQUISITOS
Formación en comunicación
Experiencia en comunicación, preferiblemente en organizaciones sociales
Dominio de euskera oral y escrito

OTROS ASPECTOS A VALORAR
Ser soci@ de Ekologistak Martxan
Experiencia de militancia o trabajo en colectivos ecologistas o sociales
Conocimientos del medio ambiente y ecología
Habilidades para redactar y comunicar
Conocimientos básicos de informática

CONDICIONES LABORALES
Media jornada
Contrato inicial de 3 meses con intención de prorrogarlo hasta 12 meses
Sueldo: equivalente al del resto de personas contratadas
Espacio de trabajo: Ekoetxea, sede de Ekologistak Martxan Bizkaia
Trabajo en txosna: en agosto se involucraría como el resto de personas contratadas

OBJETIVOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICACION Y DE DINAMIZACION INTERNA
         1. Mejorar la comunicación interna en la organización
2. Aumentar la presencia de Ekologistak Martxan en los medios de comunicación
3. Aumentar la presencia de Ekologistak Martxan en las redes sociales
4. Incrementar la participación de las personas asociadas en las actividades convocadas por la organización