2012-02-28

Abran dragarik ez!


Ideia bat egiteko, xurtagu edo erauzi nahi den material horren kopuruaz, horren bolumenaren baliokidea Getxo udalerriaren azalera osoan 4 metroko alturan lurra kentzeak emango ligukena izando zen, edo 230 aldiz San Mameseko zelai 30 metroko alturaraino betetzea litzatetke.

Bilboko Portuak draga erraldoi horrek ze eragin izando zuen jakiteko, Azti enpresari eragin-azterketa eskatu zion. Azti-ren eragin-txostenean honelakoak aipatezen dira: korrenteetan, olatuen alturetan, hondartzetan, itxas-azpiko izadi eta landaredian, zein arrantzan eragin kaltegarriak, berehalakoak, atzereezinak eta iraunkorrak gertatuko direla.

Ondorio kaltegarriak, kutsadurari dagokionez, ezin dira bere osotasunean ezagutu. Horrela dio EHUk egindako txosten batek, sedimentuak modu arinean aztertu direla argudiatuta.

Aurreko ikerketek ohartari zuten sedimentu horien arriskuaz, zenbat eta hondorago gero eta toxikoak baitira.No es fácil hacerse una idea del volumen real de esta draga. Su equivalente seria la acumulación del material resultante de vaciar en 4 metros de profundidad toda la superficie del municipio de Getxo. Así como de rellenar hasta la altura de 30 metros, 230 veces el campo de San Mames. Para conocer técnicamente el impacto que dicha draga tendría el Puerto de Bilbao encargó un estudio de impacto a Azti-Tecnalia.

En dicho estudio se hacen constar efectos nocivos, inmediatos, irreversibles y de distinta magnitud en la pesca, corrientes marinas, altura de olas, playas y litoral, fauna y flora del fondo marino entre otras.

Destacar que los efectos nocivos, en cuanto a contaminación se refiere, no pueden ser debidamente dimensionados. Así lo determina un estudio de la UPV al haberse analizado los sedimentos solo de manera superficial.

Estudios anteriores ya alertan de la peligrosidad de estos sedimentos los cuales van aumentando su toxicidad según se profundiza

No hay comentarios:

Publicar un comentario

idatzi hemen zure mezua / escribe aquí